Overlast Leidse Kooipark wordt aangepakt

LEIDEN - De politie gaat de overlast door rondhangende jeugd in het Leidse Kooipark aanpakken. De afgelopen weken is de overlast rondom het park toegenomen.
Verschillende omwonenden hebben melding gedaan van overlast en ook aangifte gedaan. Het gaat om brandstichtingen, vernielingen, geweldplegingen en bedreigingen. Vorig jaar zijn door de wijkagent al afspraken gemaakt, zoals het niet meer rondhangen in de portieken. Ook dit schijnt weer te gebeuren. De politie gaat optreden in en om het Kooipark, de Parkstraat, Atjehstraat, Bilitonstraat en de Ringkade. Op 1 maart volgt er een evaluatie.