Delftse politiek ruziet over schuld informatielek

2901 Delft
2901 Delft
DELFT - Het lekken van geheime informatie over het nieuwe stadskantoor in Delft heeft in de politiek in die gemeente tot een rel geleid. Leefbaar Delft en PvdA ruziën over de vraag welke partij de mond heeft voorbij gepraat.
Het Leefbaar Delft-raadslid Jan Peter de Wit schrijft in een e-mail aan alle fractievoorzitters in de Delftse politiek dat hij de PvdA ervan verdenkt te hebben gelekt. Daarmee zou die partij haar eigen wethouder Anne Koning willen ontlasten. Koning liet ruim een week geleden tijdens een besloten vergadering weten dat de kosten voor het nieuwe stadskantoor uit komen op 90 miljoen euro, terwijl de politiek eerder uit ging van een veel lager bedrag. De Wit noemt het lekken een heel listig en gemeen plan van de PvdA-fractie. ?Gezien de snelheid waarmee het is uitgelekt hebben ze zelfs geen enkel risico willen lopen. Ik verzoek een diepgaand onderzoek naar het lekken en met name bij de gehele PvdA-fractie?, aldus de Leefbaar Delft-politicus die benadrukt dat zijn partij geen informatie naar de media heeft doorgespeeld. ?De verdenking zal al gauw op Leefbaar Delft liggen daar wij juist een groot punt hebben gemaakt van de geheimhouding van de kosten van het ontwerp?, schrijft De Wit. De PvdA uit in een reactie haar grote ontsteltenis en diepe verontwaardiging op de e-mail van De Wit. Fractievoorzitter Femke Stolker van de collegepartij noemt de beschuldigingen ongefundeerd en malicieus. ?Dit soort zaken schaadt niet allen het aanzien van de politiek, maar schaadt ook de persoonlijke integriteit van mensen?, zegt Stolker die het overigens betreurt dat er geen sancties verbonden zijn aan gedragsregels van politici. Stolker wil dat De Wit zijn beschuldigingen hard maakt, aangifte doet en excuses maakt voor zijn handelwijze, maar de Leebaar Delft-politicus laat daarop per e-mail weten niet mee te werken. ?Burgemeester Bas Verkerk doet aangifte van het lekken. Ik zie niet in waarom ik dat dan ook nog moet doen?, aldus De Wit die het politieonderzoek wil afwachten.