PvdD: stop met wrede jacht muskusratten

DEN HAAG - De Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer wil dat de jacht op muskusratten in Zuid-Holland direct wordt verboden.
In vragen aan de ministers van landbouw en verkeer en waterstaat noemt fractievoorzitter Thieme de huidige vangstmethode wreed en ondoordacht. De muskusratten verdrinken in de vallen die voor hen gezet zijn en daar moet volgens de Partij voor de Dieren een einde aan komen. Thieme stelt voor om de rattenvangers gaas te laten aanbrengen op de dijken. Verder zou het doden van de beestjes averechts werken. De overgebleven muskusratten werpen meer jongen en hebben daarom de bijnaam waterkonijn gekregen. In Zuid-Holland is de jacht op de rat juist opgevoerd omdat de dijken ondermijnd dreigden te worden.