CDA Den Haag tegen plannen TenneT

WESTLAND - Het CDA wil koste wat kost verkomen dat TenneT een kracht- en transformatiestation bouwt vlakbij de nieuwbouwwoningen in Wateringse Veld.
Volgens raadslid Wil Vonk "mogen de bewoners niet de dupe worden van de plannen?. Zij heeft toegezegd contact met hen te houden en hen te steunen in hun strijd tegen TenneT. Volgens het CDA heeft TenneT zonder enig overleg besloten een kracht- en transformatiestation te bouwen. Het CDA heeft destijds om opheldering gevraagd aan het college. Van de groene, ecologische zone tussen Den Haag en de huidige gemeente Westland zou ineens weinig sprake meer zijn. Het CDA is blij dat de Haagse wethouder Norder op zoek is gegaan naar alternatieven. Dat TenneT niet aan deze alternatieven mee wenst te werken is volgens CDA Westland onbegrijpelijk.