Meer huizen voor grote gezinnen in Delft

DELFT - Voor grote gezinnen in Delft komen meer huizen beschikbaar. Door een aanpassing van de regionale huisvestingsverordening van Haaglanden, kan een tijdelijke maatregel getroffen worden om knelpunten in de woonruimteverdeling aan te pakken.
Het college van B&W heeft ingestemd met de tijdelijke aanpassing, daardoor kunnen meer woningen voor grote gezinnen aangeboden worden in de Woonkrant. Delft is de eerste gemeente die een dergelijke tijdelijke maatregel treft voor huisvesting van grote gezinnen. Het is een experiment dat doorgaat tot twintig woningen aan grote gezinnen zijn verhuurd, daarna wordt dit experiment geëvalueerd.