Ongerustheid over UMTS-masten blijft

VOORSCHOTEN - Ruim honderd bewoners in Voorschoten vrezen voor de gezondheidsrisico's van UMTS-masten op lange termijn. Zo bleek dinsdagavond tijdens een goed bezochte informatie-avond.
Wetenschappelijk onderzoek heeft op korte termijn geen nadelige gevolgen aangetoond. Maar hoewel het op grond van de huidige kennis niet aannemelijk is, is er nog onvoldoende onderzoek gedaan om de risico's op de lange termijn uit te sluiten. In Voorschoten staan momenteel zeven UMTS-masten. Naar verwachting wordt dit aantal op termijn verdubbeld.