Provincie schuift milieutaken naar Midden-Holland

GOUDA - Ondernemers en inwoners van Midden-Holland hoeven binnenkort voor hun milieuzaken niet meer naar het provinciehuis in Den Haag, maar kunnen terecht bij de Milieudienst in Gouda.
Provinciebestuurder Van Heijningen en wethouder Dijksterhuis van de gemeente Waddinxveen ondertekenen dinsdagmiddag een overeenkomst waarbij de provincie Zuid-Holland taken overdraagt aan de regionale Milieudienst. Beide partijen werken al langer samen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit en bij het adviseren in het kader van geluid en milieu bij nieuwbouwprojecten in en rond Gouda. Binnenkort wordt op meer terreinen samengewerkt. Hierbij gaat het om energie, duurzame glastuinbouw, bedrijventerreinen en voorlichting aan burgers. Enkele taken mag de Milieudienst Midden-Holland geheel overnemen van de provincie.