Provincies moeten stille reserves terugbetalen aan het Rijk

DEN HAAG - Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de provincies 800 miljoen euro van hun stille reserves aan het Rijk moeten betalen.
Dat is de overwaarde van aandelen van de provincies. Wanneer aandelen meer waard worden ontstaan er stille reserves. Volgens de rijksoverheid is de betaling aan het Rijk rechtvaardig, omdat de stille reserves van de provincies groot zijn. Nederlandse gemeenten en provincies bezitten miljarden euro's aan stille reserves, zo blijkt uit een onderzoek. De Nederlandse gemeenten bezitten samen 6,5 miljard euro aan stille reserves, de provincies 6,4 miljard. Het grootste deel van de stille reserves zit in het bezit van aandelen in energiebedrijven. De provincie Zuid-Holland heeft met 11 euro per inwoner de kleinste stille reserve.