Opnieuw ruzie tussen Delftse politieke partijen

DELFT - De sfeer tussen Leefbaar Delft en PvdA is om te snijden. Opnieuw zijn de twee politieke partijen elkaar in de haren gevlogen.
Een maand geleden ging de ruzie over de schuldvraag voor het lekken van vertrouwelijke informatie over het nieuwe stadskantoor. Dit keer draait de rel om de Regiotaxi. Het Leefbaar Delft-raadslid Bram Stoop had per e-mail vragen gesteld aan een politieke delegatie die de belangen van Delft moet verdedigen in het gemeentelijke samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden. Hij wilde weten waarom een motie van Delft niet was aangenomen. Daarop kreeg Stoop een mail terug van delegatieleider Peter Kiela van de PvdA met daarin de mededeling dat zijn schandelijke insinuerende reactie niet op prijs wordt gesteld. Kiela stelt in een daarop volgende mail aan alle andere politieke partijen dat de integriteit van de delegatie ter discussie wordt gesteld. Stoop geeft toe dat zijn partij Leefbaar Delft niet gecharmeerd is van de delegatie, maar vindt de reactie van Kiela erg overtrokken. Hij laat in een reactie weten bijna bang te zijn om in de toekomst nog kritische vragen te stellen aan de delegatie.