Vragen over sluiting Westlandse afvalbrengstations

WESTLAND - Gemeentebelang Westland heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland opheldering gevraagd over de sluiting van twee afvalbrengstations in de Lier en Wateringen. De gemeente heeft aangekondigd de afvalbrengstations te sluiten met ingang van 2 april.
Gemeentebelang Westland had aangegeven pas in te kunnen stemmen met sluiting van de afvalbrengstations nadat er een raads- of commissievergadering zou hebben plaatsgevonden, waarin de exacte cijfers gepresenteerd zouden worden. Toen is volgens de partij in een begrotingsvergadering toegezegd dat er een onderzoek zou komen naar concrete cijfers. De partij heeft echter nog geen cijfers gezien en vraagt het college nu daar nog zo snel mogelijk mee te komen. Daarnaast vraagt de partij om sluiting van de afvalbrengstations uit te stellen, totdat de toegezegde procedure is doorlopen.