Asbest aangetroffen in Hoekpolder

RIJSWIJK - De werkzaamheden aan de waterberging in de Hoekpolder in Rijswijk zijn tijdelijk stilgelegd omdat er asbest is aangetroffen.
Het gaat om een geringe hoeveelheid asbest dat werd aangetroffen tijdens de graafwerkzaamheden. Het is nog onduidelijk om welke soort het gaat en hoe groot het verspreidingsgebied is. Een gespecialiseerd bureau gaat vanaf donderdag onderzoek doen naar de asbest. De resultaten hierval worden tussen eind maart en begin april verwacht. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn nog metingen verricht door het Hoogheemraadschap van Delfland, daarbij werd geen asbest gevonden. De locatie is uit voorzorg afgezet.
  • Werkzaamheden Hoekpolder
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2007/0903-werkzaamheden Hoekpolder in Rjiswijk stilgelegd.mp3]