Dierentehuis Midden-Holland in grote geldnood

Gouda Dierentehuis bord
Gouda Dierentehuis bord
GOUDA - Dierentehuis Midden-Holland wordt ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Het asiel in Gouda is na dertig jaar ernstig in verval geraakt.
De dierenverblijven kampen met lekkende daken, scheuren in de muren, betonrot en verzakte vloeren. Geld om dit achterstallige onderhoud weg te werken, is er niet. Bovendien vergen aangescherpte wetten op het gebied van Arbo en dierenwelzijn een forse investering. De honden zitten nu nog in afzonderlijke hokken. De rijksoverheid wil honden in asiels juist bij elkaar zetten, in grotere hokken, om het roedelgedrag te stimuleren. Bovendien hebben dieren meer licht nodig en betere ventilatie. De quarantaine-afdeling van het dierentehuis daarentegen moet hermetisch worden afgesloten. 'Neuscontact' tussen zieke honden is uit den boze. In het Goudse asiel moeten dus alle tralies worden vervangen door muren. Manager Marloes Nederhoff in de quarantainehokken met tralies.Arbo-voorschriften veronderstellen meer daglicht voor de medewerkers, betere ventilatie, grotere werkruimten en gehoorbescherming tegen het geblaf. Dierentehuis Midden-Holland denkt op korte termijn 400.000 euro nodig te hebben. Het management komt voor de zomer met acties om geld in te zamelen onder de inwoners en het bedrijfleven in de Goudse regio. 
  • Voortbestaan dierentehuis
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2007/0903-voortbestaan dierentehuis.mp3]