Beveiliging Delftse stadhuis nog strenger

stadhuis
stadhuis
DELFT - De gemeente Delft wil de beveiliging in het stadhuis verder aanscherpen. Behalve een beveiligingsbeambte die nu sinds krap een maand bij elke politieke vergadering zit, komen er camera?s in het gebouw te hangen en wordt stil alarm geïnstalleerd.
Na een onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt het Delftse stadhuis iets te vrij toegankelijk te zijn. In december was het daardoor voor een bezoeker een koud kunstje stennis te schoppen voor het begin van de raadsvergadering. De man maakte slaande bewegingen met een zaklamp. Een paar jaar geleden moesten bodes nog een medewerker van een gehandicaptenorganisatie laten verwijderen die de orde tijdens een politieke vergadering kwam verstoren. Twee camera?s houden bezoekers van het stadhuis binnenkort al bij binnenkomst in de gaten. In elke hoek naar de ingang toe wordt een camera geïnstalleerd. Alle bezoekers moeten zich melden bij de bodekamer. Ook komen er twee camera?s in de raadszaal te hangen, gericht op de tafel waar de burgemeester en wethouders zitten en de lezenaar. Bij een volle zaal gaan de camera?s aan. De beelden zijn te zien door het publiek dat in de commissiekamer via een televisie de raadsvergadering kan volgen. De opnames worden twee dagen bewaard. Ook komen er bewegingsmelders. De raadszaal is niet meer openbaar. Bij politieke vergaderingen zijn alleen raadsleden, de burgemeester, wethouders, de griffie en bodes welkom. Voor de toegangsdeur naar de raadszaal houdt een bode aan een tafel toezicht of elke politicus een intekenlijst invult. De hekjes tussen de tribunes en de raadsruimte in de zaal worden afgesloten. Zowel in de raadszaal als de commissiekamer wordt onder de voorzitterstafel een alarmknop geïnstalleerd. Daarmee kan de politie ingeseind worden bij 'onraad'. Elke Delftse politicus krijgt een kaart over hoe te handelen bij incidenten in de zaal. Alle bodes moeten een integriteitverklaring ondertekenen. Het college van burgemeester en wethouders schrijft in een voorstel aan de politiek dat 'indien nodig het niveau van de beveiliging verder verhoogd kan worden'. De aanpassingen aan het stadhuis gaan naar verwachting niet meer dan 30.000 euro kosten. Voor de helft van dat bedrag kan jaarlijks beveiliging ingehuurd worden. Over twee weken gaat de Delftse politiek zich over het voorstel buigen.