Aangifte misdrijven in Den Haag gedaald

DEN HAAG - Het aantal inwoners van Den Haag dat in het afgelopen jaar aangifte heeft gedaan van een misdrijf, is met 6 procent gedaald.
In 2006 registreerde de politie 39.483 misdrijven, een jaar eerder waren dit er nog 42.019. Een woordvoerster van de politie zei dat de daling voornamelijk is toe te schrijven aan de aanpak van veelplegers. Voor veelplegers is in Den Haag het supersnelrecht ingevoerd. Mensen die een overtreding begaan, verschijnen nog dezelfde dag voor de politierechter. Ook kunnen ze in een nazorgtraject worden geplaatst.