Leidse studenten discussiëren over Voedselbank

LEIDEN - De organisatie Leidse Studenten Ekklesia organiseert op maandagavond 26 maart een informatie- en discussieavond over de Voedselbank.
Een vrijwilliger zal uitleg geven over het werk van de Voedselbank in Leiden en de criteria waaraan huishoudens moeten voldoen om in aannmerking te komen voor een wekelijks gratis voedselpakket. Ook de vraag hoe huishoudens zo in de problemen kunnen raken dat een voedselpakket welkom is komt aan de orde. Na de lezing is er gelegenheid tot discussie. Namens de gemeente Leiden zal mevrouw Jongerius, interim directeur Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gemeentelijk beleid.