Politie bezorgd over wangedrag jongeren

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie Hollands-Midden maakt zich grote zorgen over de normvervaging onder jongeren. In alle politiedistricten stijgt het geweld door jongeren die onder invloed van alcohol en drugs verkeren.
Hoofdcommissaris Jan Stikvoort ziet dat jongeren op steeds vroegere leeftijd overgaan op het excessief gebruik van genotsmiddelen. Dit gebeurt in heel Hollands-Midden, op het platteland en in de stad, door jongens en meisjes. Een groep die bijzondere aandacht van de politie vraagt zijn de Lonsdalers. Vorig jaar is Hollands-Midden iets veiliger geworden, met 4,5 procent minder incidenten en 7,4 procent minder aangiften. Vooral het aantal gevallen van huiselijk geweld, diefstal en vernieling nam af. Het aantal woninginbraken steeg met negentien procent naar 2.700 inbraken. De politieregio wordt geconfronteerd met rondreizende groepen die op hun strooptocht gemeenten aandoen om buit te maken. Het aantal zedenmisdrijven nam toe met zestien procent. Stikvoort ziet een verschuiving naar internet, waar pedofielen steeds meer slachtoffers maken.