Toestand Katwijkse kust urgent

KATWIJK - Dat Katwijk een zwakke plek is in de kustverdediging is bekend. Maar nieuwe berekeningen laten zien dat de situatie urgenter is dan tot nu toe werd aangenomen. Als er niet snel een extra rij duinen komt, lopen grote delen van Zuid- en Noord-Holland het gevaar te overstromen bij een zware storm.
Om Katwijk en het achterland veiliger te maken, zouden de duinen van zes naar achtenhalf meter moeten. Bovendien zou de duinenrij breder moeten worden. Katwijk wil al in 2010 met de kustversterking beginnen, vijf jaar eerder dan gepland.Tijdens een informatiebijeenkomst hebben de Katwijkers laten blijken te verwachten dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen met het stijgende water. In het najaar beslist het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of Katwijk eerder geld krijgt om wat aan de kustversterking te doen.