Nieuwe aanbesteding stadskantoor Delft niet uitgesloten

DELFT - De gemeente Delft sluit niet uit dat er een nieuwe Europese openbare inschrijving komt voor architecten die het nieuwe stadskantoor in de Spoorzone mogen ontwerpen. Wethouder Roland Vuijk hoopt daarover volgende maand meer duidelijkheid te geven.
Vier architecten zijn in de race met hun ontwerp voor het stadskantoor. In januari stapten de vier nog naar de rechter, omdat ze het niet eens waren met de manier waarop de gemeente het beste voorstel koos. De rechter besloot toen dat de gemeente alle ontwerpen opnieuw mocht bekijken. Ondanks de uitspraak, hebben volgens Vuijk de architecten nog zin in een samenwerking met de gemeente. De wethouder is volop in overleg met de architecten. Vuijk verwacht dat die gesprekken in de komende drie weken worden afgerond. ?Daarna komt er meer duidelijkheid over langs welke route het vervolg van de aanbestedingsprocedure gaat lopen?, aldus de wethouder. ?Het vervolg van de procedure kan daaruit bestaan dat de lopende aanbestedingsprocedure wordt afgerond en dat die over enkele maanden tot een selectie van de architect leidt. Ook is het mogelijk dat de procedure gestaakt wordt en dat wordt overgegaan tot een nieuwe aanbesteding?. CDA?er Aad van Tongeren uitte zijn zorgen over de gang van zaken: ?In september had de architect al gekozen moeten worden. Ik zou het een zorgelijke ontwikkeling vinden als de aanwijzing van een ontwerper nog een jaar vooruit wordt geschoven?. Vuijk liet merken die zorg niet te delen. ?Wat ook besloten wordt, het leidt niet tot vertraging van de aanleg van de Spoorzone?, verzekerde de wethouder. Vuijk kon de politiek donderdagavond verder weinig vertellen. Volgens hem komt dat door mogelijke procedurele en juridische complicaties.