Delft wil meer invloed op gemeentelijke krant

DELFT - De gemeente Delft wil meer grip op de artikelen die in de Stadskrant Delft verschijnen. Het huis-aan-huis blad zit elk weekend als bijlage bij de krant Delft op Zondag.
Hoewel Delft twee jaar heeft bijgetekend om door te gaan met het gemeentelijke huis-aan-huis blad, wil ze de journalistieke regels van de redactie aanscherpen. In het redactiestatuut komt te staan dat de redactie bij politiek bestuurlijk gevoelige onderwerpen snel en actief de afdeling communicatie van de gemeente moet betrekken. Het college van burgemeester en wethouders schrijft dat het hier om een verantwoordelijkheid van de redactie gaat. ?We wilden betere afspraken over de timing voor plaatsing van artikelen. Het kan niet zo zijn dat een Stadskrant bestuurlijke processen gaat hinderen?, motiveert woordvoerder Willem van de Ven van de gemeente Delft. Delft kent al twaalf jaar een eigen gemeentelijk huis-aan-huis blad om haar informatie te verspreiden aan het publiek.