Bruggen over Vliet weer open in spits

DEN HAAG - Automobilisten moeten vanaf maandag in de spits weer wachten voor de bruggen over de Vliet.
De komende drie maanden gaan de bruggen maximaal vier keer per uur open om steeds één schip door te laten. Tot maandag waren als proef de bruggen gesloten tijdens de spitsuren, maar dat gaf te veel opstoppingen op het water. Files voor de brug en irritatie bij automobilisten waren de redenen dat in 2005 een proef werd gestart, waarbij de bruggen gesloten bleven tijdens de spits. Het ging om de Trekvlietbrug, Hoornbrug, de Geestbrug en de Binckhorstbrug. Maar deze proef bleek er niet voor te zorgen voor een snellere doorstroming van het wegverkeer. Met het nieuwe systeem hoopt de provincie niet alleen de doorstroming van het wegverkeer te verbeteren, maar ook het goederenvervoer over water aantrekkelijker te maken. De brug gaat nu vier keer per uur open, op vaste tijden. De schepen die over de Vliet varen, krijgen een nummer. Per keer mag er slechts één schip doorvaren. Dit nieuwe systeem moet zorgen voor kortere wachttijden bij de brug.Om de automobilisten te informeren over de precieze wachttijd komt er binnenkort een elektronisch informatiebord bij de bruggen te hangen.