'Meer geld kabinet naar probleemwijken'

DEN HAAG - Het kabinet moet meer geld uittrekken voor probleemwijken in de grote steden. Zonder extra investeringen zal de tweedeling in die steden alleen maar toenemen. Dat waarschuwt de Sociaal Economische Raad (SER) in een advies aan het kabinet.
Het grotestedenbeleid is dringend aan herziening toe, concludeert de raad na een aantal rondetafelgeprekken met deskundigen. In dat grotestedenbeleid worden projecten gesteund in 31 gemeenten, waaronder Den Haag. Maar volgens de SER kan het kabinet zich beter concentreren op de steden met de grootste knelpunten die ze niet zelf op kunnen lossen. Verder beveelt de raad aan om charters, een soort overeenkomsten tussen rijk en gemeenten te sluiten waarin de overheden als partner de problemen te lijf gaan. De SER praat dinsdagochtend over het advies.