LPF hekelt omslachtige terugname scootmobiel

WESTLAND - LPF Westland ergert zich aan de omslachtige regeling voor het inleveren van een scootmobiel of rollator na een overlijdensgeval. De coalitiepartij heeft er vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
Bij LPF Westland had een vrouw zich gemeld met een verhaal over het inleveren van een scootmobiel en rollator van haar man die inmiddels is overleden. Ze had daarover de leverancier van de hulpmiddelen gebeld, maar die verwees haar door naar de gemeente. Een ambtenaar stuurde de Westlandse vervolgens weer door naar het Stip-loket, een instelling waar mensen terecht kunnen met vragen over wonen, zorg en welzijn. De politieke partij noemt de hele gang van zaken inefficiënt. LPF Westland wil dat het college snel afspraken maakt met alle instellingen om dit soort doorverwijzingen in de toekomst te voorkomen.