Provincie gaat investeren in bereikbaarheid en milieu

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland gaat de komende vier jaar flink investeren in bereikbaarheid en in het aanleggen van openbare groen en recreatie-gebieden.
Dat staat in het college-akkoord van de provincie. Op het provinciehuis werden woensdag niet alleen de plannen gepresenteerd maar ook de 'poppetjes' die het moeten doen. Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland telt zeven mannen en vrouwen. In het college van CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP zitten drie nieuwe gezichten. Voor de ChristenUnie/SGP is dat oud-statenlid Joop Evertse, namens het CDA oud-statenlid Manita Koop en voor de PvdA neemt oud-staatssecretaris Tonny van de Vondervoort deel in het provinciebestuur. Het college-akkoord heeft een ambitieuze titel meegekregen: Duurzaam Denken, Dynamisch Doen. In het akkoord staat een beter milieu en veilige leefomgeving centraal. De komende jaren wordt er dan ook flink ingezet, 385 miljoen euro op het groen in de provinicie. Zo worden er zo'n 35 honderd hectare extra groen- en recreatiegebieden aangelegd. Het meeste geld, 1 miljard euro, besteedt de provincie de komende jaren aan de bereikbaarheid van de regio, zowel op openbaar vervoergebied als op de wegen. Om de plannen te betalen gaat de provincie ondermeer bezuinigen op de eigen organisatie. Daarnaast zal ook de rijtuigenbelasting voor de inwoners van Zuid-Holland omhoog gaan.