Nieuw parkeerterrein Middelmors in Katwijk

KATWIJK - Bij sportpark Middelmors in Katwijk kan een nieuw parkeerterrein worden gerealiseerd. Dat is tot stand gekomen door een samenwerking tussen omwonenden en de gemeente Katwijk.
Met vier grondeigenaren is overeenstemming bereikt, waardoor het grootste deel van de grond van het parkeerterrein is verkregen. Het resterende deel wordt afgehaald van grond die voor bedrijven was bestemd. Door de verplaatsing van het parkeerterrein worden ruim 100 extra parkeerplaatsen gecreëerd. De tijdelijke parkeeroplossing op het terrein aan de overzijde van het pompstation kan hierdoor vervallen.