Verklaring OGS over ADO Den Haag

DEN HAAG - In januari 2007 is de Overleg Groep Supporters (OGS) van ADO Den Haag samengesteld door de directie van ADO Den Haag. De groep bestaat uit supporters uit alle vakken en heeft vertegenwoordigers uit alle supportersgroepen.
"Gesterkt door het gevoel dat wij uit een brede en sterke groep bestaan proberen wij irritaties weg te nemen, vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en te strijden voor alle supporters van ADO Den Haag. Ook al wordt in de vergaderingen met de directie soms heftig en druk gediscussieerd, wij geloven in wederzijds respect en in blijvende communicatie. Wij achten het daarbij wel van belang dat wij onafhankelijk zijn", aldus een verklaring van OGS. Naar aanleiding van de gestaakte thuiswedstrijd tegen FC Groningen wenst de OGS de navolgende verklaring af te leggen: "De OGS betreurt ten zeerste het wangedrag van een aantal bezoekers op zowel de Aad Mansveld tribune als op de Zuidtribune. Het afscheid van het Zuiderpark is mede hierdoor niet zo is gelopen als wij allen hadden gehoopt en waar ons stadion en alle overige supporters recht op hadden. Een groot aantal supporters in het stadion heeft door middel van fluitconcerten en boegeroep getracht de andere ?supporters? duidelijk te maken dat zij het niet eens waren met het gooien van vuurwerk en bommen. Voorts wil de OGS benadrukken dat zij zich distantieert van alle negatieve acties die plaatsgevonden hebben tijdens en na het laatste competitie duel in het Zuiderpark." Tenslotte spreekt de OGS de hoop uit dat er nog steeds ruimte en overleg mogelijk is voor de welwillende supporters van ADO Den Haag. "Het kan toch niet zo zijn dat het een groep bezoekers, die zich misdraagt, lukt om alle communicatie tussen club en supporters stop te zetten?", aldus de overleggroep supporters ADO Den Haag.