Rijnland bereidt zich voor op droogte

LEIDEN - Het Hoogheemraadschap van Rijnland is begonnen met het treffen van voorbereidingen voor als de periode van droogte voor langere tijd aanhoudt.
Zo wordt het waterpeil in meren, sloten en vaarten verhoogd tot aan het zomerpeil, om zo een watervoorraad aan te leggen. Tot nu toe heeft de droogte nog geen problemen opgeleverd. Wel adviseert Rijnland tuinders hun waterbassins de komende 2 weken te vullen en verzoekt terughoudend te zijn met beregenen.