Rijnland bereidt zich voor op droogte

LEIDEN - Het Hoogheemraadschap van  Rijnland is begonnen met het treffen  van voorbereidingen voor als de  periode van droogte voor langere tijd  aanhoudt.
Zo wordt het waterpeil in meren,  sloten en vaarten verhoogd tot aan het  zomerpeil, om zo een watervoorraad aan te leggen. Tot nu toe heeft de droogte nog geen problemen opgeleverd. Wel adviseert  Rijnland tuinders hun waterbassins de  komende 2 weken te vullen en verzoekt  terughoudend te zijn met beregenen.