Eerste onderzoek naar leef- en woonbelevenis Westlanders

WESTLAND - Voor het eerst is er in Westland onderzoek gedaan naar de leef- en woonbelevenis van mensen in die gemeente.
Een groep bewoners bezocht dinsdagochtend samen met ambtenaren van de gemeente zo?n vijftien plekken die met rapportcijfers werden beoordeeld. Er werd gekeken naar de bestrating, zwerfvuil en onkruid tussen de stoeptegels. Ook de andere plaatsen in Westland worden dit jaar geïnspecteerd. Daarmee hoopt Westland beter te kunnen inventariseren wat voor wensen er onder de mensen leven op het gebied van de openbare ruimte.
  • Beoordelen van woon- en leefomgeving
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2007/0105-Westlanders beoordelen woon en leefomgeving.mp3]