Drie varianten VCP Verkeerscirculatieplan Haagse binnenstad

VCP-2401
VCP-2401
DEN HAAG - De Haagse wethouder van Verkeer, Peter Smit (VVD), heeft woensdag drie varianten op het Verkeerscirculatieplan (VCP) gepresenteerd, die tot een definitief plan moeten leiden om de Haagse binnenstad vanaf 2009 autoluw te maken.
Het college van Den Haag raakte in februari in een crisis over de oorspronkelijke versie van het VCP. Als oplossing voor het conflict tussen de coalitiepartijen (PvdA, VVD, GroenLinks) besloot de gemeente te zoeken naar een alternatieve uitvoering van het plan. De gemeente organiseerde bijeenkomsten met bewoners, het bedrijfsleven en belangenorganisaties om tot een betere variant te komen. Op 15 mei wil het college een besluit over het VCP aan de gemeenteraad voorleggen.