Jaarrekening Ouderkerk toont negatief saldo

OUDERKERK - De jaarrekening over 2006 van de gemeente Ouderkerk heeft een negatief saldo van bijna 427.000 euro.
In de begroting was rekening gehouden met een nog groter tekort, namelijk 667.000 euro. Ouderkerk heeft te kampen met enkele financiële tegenvallers. Zo ontving de gemeente veel minder bouwleges en begrafenisrechten dan geraamd. Ook is alsnog een bedrag van twee ton gereserveerd voor uit te keren schadevergoedingen als gevolg van de aanleg van de Zijdeweg.