Appeltjes van Oranje naar Stichting Exodus

DEN HAAG - De Appeltjes zijn dit jaar voor de Stichting Exodus Nederland, de Vriendendienst Zeist en de Stichting Welzijn Helmond.  Prins Willem-Alexander reikt dit jaar in Den Haag de Appeltjes van Oranje uit.
Hij is beschermheer van het Oranje Fonds, dat jaarlijks Appeltjes toekent aan initiatiefnemers op het terrein van maatschappelijk welzijn en sociale samenhang. De Appeltjes werden elk jaar uitgereikt door prinses Máxima, maar dit jaar neemt de prins de honneurs waar voor zijn onlangs bevallen echtgenote.