Den Haag schaft erfpacht gedeeltelijk af

erfpacht-1605
erfpacht-1605
DEN HAAG - Hagenaars in grote delen van de stadsdelen Scheveningen, Segbroek, Haagse Hout en van de Vinexlocaties kunnen vanaf volgend jaar zelf kiezen tussen het kopen of pachten van grond. Voorwaarde is wel dat er sprake is van nieuwbouw of afgekochte eeuwigdurende erfpacht.
Om het eigendom te verwerven moet verder vijf procent van de actuele waarde van de bebouwde grond betaald worden. Voor de overige stadsdelen blijft het grotendeels onmogelijk om de grond van de eigen woning te kopen. Dat alles blijkt uit uitgewerkte plannen van de gemeente. Eerder werd duidelijk dat Den Haag naar een gemengd stelsel wil van erfpacht en eigendom. In geval van aankoop van de grond komen de taxatie- en administratieve kosten voor rekening van de koper. De gemeente betaalt de notariskosten. Eigenaren van appartementen kunnen het volledige eigendom alleen kopen als alle leden van de Vereniging van Eigenaren akkoord gaan. Niet in aanmerking voor eigendom komen corporatiebezit, sociale woningbouw, school-, welzijns- en cultuurgebouwen. Dat geldt ook voor wijken en gebieden waar herstructurering en herontwikkeling plaatsvindt en voor kantoor- en bedrijventerreinen.