Provincie moet stank Harnaschpolder tegengaan

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland moet opnieuw naar maatregelen gaan kijken om de stankoverlast van de waterzuivering in de Harnaschpolder tegen te gaan. De Raad van State heeft dat bepaald en stelde daarmee omwonenden die geklaagd hadden in het gelijk.
De afvalwater-zuiverings-installatie blijkt dertig keer zo erg te stinken als is toegestaan, maar de provincie weigerde maatregelen te nemen omdat de stank tijdelijk zou zijn. De stank zou komen door het opstarten van een biologisch zuiveringsproces en verdwijnen zodra alles in bedrijf was. Maar volgens de Raad van State is er nog een oorzaak, namelijk een niet afgedekt bassin. De provincie moet nu opnieuw naar maatregelen zoeken en binnen zes weken een beslissing nemen.