Kleinere tuinen en hogere huizen in Rijnwoude

RIJNWOUDE - Rijnwoude mag geen huizen bouwen die het uitzicht op het Groene Hart verpesten. Nieuwbouw is alleen nog toegestaan binnen de bebouwde kom. Dat heeft Provinciale Staten besloten bij het vaststellen van het streekplan Oost.
Rijnwoude zal daardoor meer huizen per hectare moeten gaan bouwen. Met de opbrengst van de nieuwbouw betaalt de gemeente de kosten van de halteplaats voor de RijnGouweLijn. De provincie heeft verder ingestemd met de uitbreiding van Bodegraven met 200 meter, onder voorwaarde dat er ook groen te zien zal zijn. En Boskoop krijgt een subsidie van ruim een miljoen voor de aanleg van de rotonde Halve Raak bij de N207. *Foto: Het provinciehuis in Den Haag
  • Kleine tuinen in Rijnwoude
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2007/3105-rijnwoude.mp3]