Gouds kapbeleid let op CO2 en fijnstof

Gouda Boom rode beuk
Gouda Boom rode beuk
GOUDA - De gemeente Gouda houdt voortaan bij het kappen van bomen rekening met de CO2-opname.
Voor elke gekapte boom komen meerdere bomen terug, die bij elkaar minstens zoveel CO2 en fijnstof uit de lucht halen. GroenLinks in Gouda drong hier woensdagavond op aan in de vergadering van de gemeenteraad. Volgens raadslid Michel Klijmij krijgen Gouwenaars meer duidelijkheid over de gevolgen van bomenkap, als de opname van CO2 en fijnstof worden meegenomen in de overweging om groen te vellen. ?Een grote angst van inwoners is dat bij het herplanten kleine sprietjes terugkomen, waar eerst grote, oude bomen stonden?, zegt Klijnmij. ?Dit levert niet alleen een verlies aan beeldkwaliteit op maar ook een verlies aan fijnstof- en CO2-opname.? Wethouder Marco Kastelein nam het voorstel van GroenLinks woensdagavond over. Tot dusverre gold in Gouda het beleid: Voor elke gekapte boom, plant de gemeente één boom terug. Zo hield Gouda het bomenbestand op 22.000 stuks. Waarschijnlijk komen er nu meer en dikkere bomen. Raadslid Michel Klijmij van GroenLinks in de spoorzone waar honderden bomen zijn gekapt...
  • Meer bomen in Gouda
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2007/3105-bomen.mp3]