Creche voor inburgeraars

DEN HAAG - De Mondriaan Onderwijsgroep is in samenwerking met de Rijswijkse Kinderopvang een crèche gestart voor kinderen van inburgeraars.
Terwijl de ouders de inburgeringscursus volgen, kunnen de kinderen in de kinderopvang terecht. Voor veel inburgeraars is het een probleem om de lessen te volgen vanwege de zorg voor kinderen. Op de crèche wordt met name aandacht besteed aan taalontwikkeling van de kinderen.