Provincie: Ambassade VS mag naar Wassenaar

WASSENAAR - De provincie heeft de weg vrij gemaakt voor de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Wassenaar. Daarvoor is het streekplan Zuid-Holland West aangepast.
Provinciale Staten moeten het voorstel van de gedeputeerden nog wel goedkeuren, dat later deze maand gaat gebeuren. Bewoners kunnen dan ook nog reageren op de nieuwe locatie voor de Amerikaanse ambassade. Het aangepaste streekplan maakt ook een aantal andere plannen mogelijk. Zo mogen er woningen worden gebouwd in Eikelenburg in Rijswijk en mag het sportpark de Groene Wijdte in Pijnacker-Nootdorp uitbreiden