'Schoonhovenaren laten harken in openbaar groen'

SCHOONHOVEN - GroenLinks in Schoonhoven wil dat inwoners de mogelijkheid krijgen om te tuinieren in gemeentelijke plantsoenen. Hierdoor wordt het groen beter onderhouden en bezorgt de gemeente meer Schoonhovenaren een leuke hobby.
Volgens GroenLinks heeft één op de vijf mensen tuinieren als grootste hobby. Flatbewoners hebben echter geen tuin, terwijl de gemeente Schoonhoven over veel openbaar groen beschikt. Door deze flatbewoners te laten tuinieren in groenstroken en perkjes, slaat de gemeente dus twee vliegen in één klap. Verder wil de fractie dat Schoonhovenaren straatmeubilair kunnen adopteren. Inwoners en bedrijven kunnen parkbankjes, afvalbakken en speelvoorzieningen geven aan de gemeente, in ruil voor een naamsvermelding. De sponsoring kan ook betrekking hebben op het onderhoud van straatmeubilair. Zo zou het in Engeland 'well done' zijn om het bankje waar je je eerste kus hebt gekregen, te adopteren en met een naambordje je geliefde te eren. GroenLinks wil het goede voorbeeld geven door een bank te schenken aan de gemeente en deze te laten plaatsen aan de Voorhaven met uitzicht op de Tol.