Geen stop op jacht muskusratten

REGIO - De provincie gaat door met de bestrijding van muskus- en beverratten met de huidige vangstmethoden. Er komt geen experiment met een gebied waar de ratten vrij mogen rondlopen.
De Partij voor de Dieren had om zo?n proef gevraagd, om te kunnen meten of de bestrijding wel effect heeft. Het aantal ratten zou ook vanzelf kunnen afnemen, stelde de partij. Maar volgens de provincie is zo?n experiment te riskant, vanwege de ligging aan zee en grote hoeveelheid boezemwater op polderniveau.De Dienst Muskusrattenbestrijding is wel op zoek naar meer diervriendelijke methoden om de ratten te vangen, zegt Gedeputeerde Staten.