Veel overtredingen in winkelgebieden Leidschendam-Voorburg

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Bij een controle van de gemeente Leidschendam-Voorburg in winkelcentrum Leidsenhage en in het winkelgebied in de omgeving van de Herenstraat in Voorburg zijn bijna honderd overtredingen aan het licht gekomen.
De controles richten zich op brand- en contructieve veiligheid, milieu en parkeren. Bij elf van de twaalf gecontroleerde winkels werd niet volledig voldaan aan de brandveiligheidseisen. In Leidsenhage werden 16 mankementen ontdekt, in Voorburg nog eens 27. De eigenaren hebben een aanschrijving gekregen om de zaken waar het om gaat binnen een bepaalde termijn in orde te maken.Verder werden er foutparkeerders bestraft en kregen enkele fietsers een proces-verbaal wegens fietsen in het winkelgebied.