Wethouder trekt boetekleed aan voor blunder met subsidie

saskiabolten-1506
saskiabolten-1506
DELFT - Wethouder Saskia Bolten heeft haar excuses aangeboden aan de Delftse politiek voor het op eigen houtje geven van subsidie aan kinderopvang Octopus. De politiek was niet goed geïnformeerd.
Enkele tientallen kinderen dreigden vorig jaar zomer op straat te belanden doordat de belastingdienst een achterstand van twee jaar had met het uitbetalen van een toeslag voor die speciale groep. Ook ouders bleken hun betalingsverplichting niet te zijn nagekomen. Bolten liet vrijdag via Omroep West weten toen te hebben geholpen met een garantstelling en een voorschot. In de jaarrekening over 2006 komen in totaal 5,6 miljoen euro aan onregelmatigheden aan het licht, zoals ook een voorschot voor de bouw van de Koepoortgarage. Hoewel de meeste politieke partijen al lang blij zijn dat er minder onregelmatigheden in de boeken zijn dan in het verleden, roerde de oppositie zich dinsdagavond op het stadhuis over Octopus en de Koepoortgarage. De Delftse politicus Aad Meuleman van Stadsbelangen Delft vroeg zich af hoe serieus hij Bolten nog moet nemen. SP?er Ingrid Dekker uitte haar zorgen over de relatie tussen Bolten en de kinderopvang na uitlatingen van de twee partijen via Omroep West. ?Het is wel tekenend hoe de sfeer tussen beiden is?. Haar oppositiecollega Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft had ook geen goed woord over voor de hele gang van zaken. Hij eiste het aftreden van Bolten. De wethouder schermde met het verhaal dat ze nooit willens en wetens informatie verzwegen heeft voor de politiek. ?Ik heb u geïnformeerd via de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders die na te lezen is op de site van de gemeente, maar ik geef toe dat ik daarmee tekort ben geschoten?. CDA?er Aad van Doeveren: ?Ik word een beetje moe dat informatie ergens op internet verstopt staat?. Bolten zei dat met de hulp aan Octopus de begroting met 30.000 euro is overschreden. ?Ik had het u willen melden, maar het is er doorheen geslipt. Dat spijt me?. Ook bleek dat de gemeente Delft vorig jaar niet goed om ging met de regels voor Europese aanbestedingen. Na een intern onderzoek kwam dat aan het licht. Bolten liet weten dat er inmiddels orde op zaken is gesteld. Daarnaast lichtte ze toe dat de gemeente Delft 2,9 miljoen aan Parking BV heeft overgemaakt voor het werk aan de Koepoortgarage. De gemeente Delft is de enige aandeelhouder in Parking BV. Volgens de accountant zijn er inmiddels afspraken gemaakt over de verrekening van dat bedrag.