1500 illegale slaapplaatsen Transvaal

DEN HAAG - Bij grootscheepse controles van woningen en bedrijven in de Haagse wijk Transvaal zijn de afgelopen drie jaar ruim 1500 illegale slaapplaatsen en bijna 300 brandonveilige situaties geconstateerd.
Gemeente, politie, brandweer, belastingdienst en uitkeringsinstanties voerden in totaal duizend controles uit. Meer dan de helft van deze controles kunnen leiden tot naheffingen of boetes van de belastingdienst en beëindiging van uitkeringen en kamerverhuur. De totale waarde van de boetes en belastingcorrecties betreft minstens 4 miljoen euro.