Inspraak stadskantoor weer beperkt

DELFT - De gemeente Delft kiest er opnieuw voor alleen de deelnemers van het internetpanel hun zegje te laten doen over de aangepaste ontwerpen voor het stadskantoor. Het college van burgemeester en wethouders schrijft dat in antwoord op vragen van D66.
De oppositiepartij stelde voor een aparte informatiebijeenkomst voor het selecte groepje van 2300 Delftenaren te organiseren en een presentatie voor alle mensen in de stad, maar het college wil daar niet aan. B&W vindt de mensen van het internetpanel representatief genoeg. Daar komt bij dat halverwege de procedure de spelregels niet zomaar veranderd kunnen worden. De internetpanelleden krijgen deze zomer de aangepaste ontwerpen van de vier architecten te zien. Via 3D-simulaties kunnen ze zien hoe het gebouw er van binnen en buiten uit kan zien. De architecten geven er een toelichting bij. Het advies van het panel gaat naar een commissie van de gemeente die een keus maakt. Eerder was er veel gedoe over de ontwerpen voor het stadskantoor. De architecten hadden kritiek op de manier van beoordelen door de commissie. Vandaar dat de ontwerpers naar de rechter stapten. De gemeente besloot toen de hele procedure opnieuw te doen.