Renovatie Lage Zijde naar de Alphense gemeenteraad

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen aan den Rijn gaat verder met de voorbereidingen voor de grootscheepse bouwplannen op de Lage Zijde van het Stadshart.
Alphenaren konden vier weken reageren op de sloop- en bouwplannen. In totaal zijn er negentig inspraakreacties binnengekomen. Het college van burgemeester en wethouders legt de tekeningen voor aan de gemeenteraad, die in september een beslissing zal nemen. In 2008 kan de vernieuwing beginnen. Volgens burgemeester en wethouders moet de Lage Zijde van de Oude Rijn dezelfde uitstraling krijgen als de Hoge Zijde na de grootscheepse renovatie van enkele jaren geleden. De Thorbeckestraat wordt de ontsluiting. Volgens het masterplan krijgt de Lage Zijde 800 parkeerplaatsen, verdeeld over een grote ondergrondse garage en een parkeerdek met torengarage. In totaal moeten er 235 woningen tegen de vlakte. Hiervoor komen 540 huizen en appartementen voor terug. Met de renovatie is een bedrag van 200 tot 250 miljoen euro gemoeid. Naar verwachting zal het stadshart gereed zijn in 2016.