Project 'Jongeren ontmoeten ouderen' in Oegstgeest

OESTGEEST - Jongeren in Oegstgeest gaan komend schooljaar gesprekken voeren met ouderen over hun levensloop. Dat gebeurt in het kader van natuurlijk leren of een maatschappelijke stage.
Ouderen in Oegstgeest krijgen binnenkort een brief van De Zonnebloem met het verzoek om hun medewerking te verlenen aan het project 'Jongeren ontmoeten ouderen'. Het project is een initiatief van de Stichting Mantelzorgondersteuning Duin- en Bollenstreek. Doel van het project is dat jongeren leren hoe boeiend het kan zijn om levenservaringen met ouderen uit te wisselen.