'Veel tuinders overtreden regels'

WESTLAND - Het aantal tuinders in Westland dat zich aan de milieuregels houdt is nog ver onder de maat. De gemeente Westland schrijft in haar milieujaarverslag 2006 dat er een verbetering is, maar die gaat nog niet ver genoeg.
Van de ruim vijfhonderd glastuinbouwbedrijven lapte nog één op de vijf de regels aan de laars. In 2005 was bijna eenderde van de onderzochte bedrijven in overtreding. Vaak gingen de tuinders het afgelopen jaar over de schreef door stookinstallaties en brandblussers niet op tijd te laten keuren. Ook bij cafés en restaurants speelde het afgelopen jaar dat probleem. Verder hadden glastuinders geen lekbakken onder opslagtanks voor olie. Daarnaast bleken meststoffen en bestrijdingsmiddelen nergens geregistreerd. De gemeente Westland stelde vast dat in elf gevallen propaantanks te dicht bij huizen staan. Daarvoor wordt naar oplossingen gezocht. Negen glastuinbouwbedrijven lieten het aankomen tot dwangsommen. De gemeente Westland inde ruim 26.000 euro aan boetes voor het overtreden van de milieuregels.