Zuid-Holland: meer stikstofdioxide, minder fijnstof

DEN HAAG - De grote Zuid-Hollandse gemeenten zullen nog tot tenminste 2010 te maken hebben met hardnekkige overschrijdingen van de norm voor stikstofdioxide in de lucht. De jaargemiddelden voor contraties fijnstof, benzeen, zwaveldioxide, koolmonoxide en lood zijn daarentegen afgenomen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de rapportage over de luchtkwaliteit in 2005 in Zuid-Holland, die de provincie woensdag heeft bekendgemaakt.
De concentratie stikstofdioxide, maar ook die van de afnemende fijnstof, voldoen echter nog steeds niet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Daarom heeft de Raad van State de afgelopen twee jaar veel bouwprojecten stilgelegd. Beide 'stoffen' hebben een negatieve invloed op de gezondheid.Met de Wet luchtkwaliteit, die de Tweede Kamer deze week heeft behandeld, kunnen die projecten toch doorgaan, mits de Europese Unie Nederland uitstel geeft voor het halen van de normen. Naar verwachting zal de Kamer de wet nog voor de verkiezingen vaststellen.In vrijwel elke rapportageplichtige gemeente in Zuid-Holland wordt de norm voor stikstofdioxide overschreden. Maar ook het aantal locaties met een normoverschrijding is toegenomen. Dit komt volgens de provincie enerzijds omdat meer gemeenten verplicht zijn te rapporteren, anderzijds door andere regels voor het meten van de luchtkwaliteit. De overschrijdingen vinden vooral plaats op lokale wegen.Het aantal locaties met een overschrijding van de concentratie fijnstof is afgenomen. Dat komt vooral door nieuwe regels omtrent het meten. Zo telt zeezout bijvoorbeeld niet meer mee als stof.
Deel dit artikel: