Verkeerstellingen in Schoonhovense binnenstad

Schoonhoven voorhaven bord pijl
Schoonhoven voorhaven bord pijl
SCHOONHOVEN - De gemeente Schoonhoven heeft een verkeerskundig adviesbureau ingehuurd om de problemen met verkeer in de binnenstad op te lossen.
De gemeenteraad wil in de Voorhaven het autoverkeer in twee richtingen toestaan. Dit moet de verkeersdruk op de Havenstraat verminderen. Bewoners van de Voorhaven zijn faliekant tegen tweerichtingsverkeer, omdat de straat veel te smal is volgens hen. Bovendien zouden verkeerstrillingen de historische panden beschadigen. Burgemeester en wethouders schrijven in antwoord op vragen van GroenLinks, dat verkeerstellingen de komende weken de situatie in de Schoonhovense binnenstad in kaart brengen. Ook overweegt het college om vrachtauto's niet in alle straten toe te laten. In overleg met het Hoogheemraadschap worden misschien maatregelen getroffen op de Lekdijk, om de verkeersdruk vanaf de dijk te verminderen. Dit kan pas na de dijkverzwaring.*De hoek van de Voorhaven en de Havenstraat....