Geen nieuw bedrijventerrein op locatie Veerstalblok

GOUDA - Er komt geen bedrijventerrein in de polder Veerstalblok bij Gouda. Gedeputeerde Staten heeft de locatie voor een nieuw bedrijventerrein geschrapt bij de herziening van het streekplan.
Ze vindt dat er in de Krimpenerwaard voldoende aanbod is om de regionale vraag op te vangen en wil voorkomen dat iedere dorpskern een eigen bedrijventerrein krijgt. Ook vindt ze verbetering van de kwaliteit van het landschap belangrijk.