Arbitragezaak Dick Jol

DEN HAAG - Dick Jol en CVV Berkel zijn nog niet tot overeenstemming gekomen over de ontbinding van het contract van de Hagenaar. De juristen van de zaterdagderdeklasser Berkel en Jol werken aan een afkoopsom voor de verbintenis die tot juni 2008 doorloopt, omdat bestuurslid Hoekstra en voorzitter De Jong niet met de trainer door willen.
De hele kwestie sleept zich al maanden voort en heeft voor tweespalt binnen de club gezorgd. Zo zijn meerdere bestuursleden, spelers en trainers die pro Jol waren opgestapt. De steun van de ledenvergadering was voor Hoekstra en De Jong.